Kim thu sét Ingesco

KIM THU SÉT  THẾ HỆ MỚI CỦA HÃNG INGESCO TÂY BAN NHA
Kim thu sét Ingesco xuất hiện trên thị trường từ năm 1984, nó là kết quả của việc nghiên cứu được tiến hành bỡi các chuyên gia chuyên ngành và thực hiện tại các phòng thí nghiệm chính phủ. Tính năng đặc biệt thiết bị kim thu sét là tạo một lượng điện tích có hướng và có cùng độ mạnh sớm hơn so với các hệ thống thông thường.

Các loại kim Ingesco phổ biến hiện nay

 1. Kim thu sét PDC 2.1, bán kính bảo vệ 57 m
 2. Kim thu sét PDC 3.1, bán kính bảo vệ 69 m
 3. Kim thu sét PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75 m
 4. Kim thu sét PDC 4.3, bán kính bảo vệ 85 m
 5. Kim thu sét PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95 m
 6. Kim thu sét PDC 6.3, bán kính bảo vệ 114 m
 7. Kim thu sét PDC 6.4, bán kính bảo vệ 120 m
 8. Kim thu sét PDC E15, bán kính bảo vệ 75 m
 9. Kim thu sét PDC E30, bán kính bảo vệ 90 m
 10. Kim thu sét PDC E45, bán kính bảo vệ 105 m
 11. Kim thu sét PDC E60, bán kính bảo vệ 120 m

TIÊU CHUẨN QUAN TRỌNG
– Kim thu sét INGESCO ( Spain ) được thử nghiệm và kiểm định ở dòng sét lên tới 200KA đáp ứng cao với dòng sét tại Việt Nam thường xuyên ở mức 100KA.
– Kim thu sét INGESCO thương hiệu chất lượng cao trên thế giới được kiểm tra và công nhận bởi các phòng thí nghiệm danh tiếng trên thế giới