Kim thu sét Stormaster

Nguyên lý hoạt động kim thu sét Stormaster:

– Kim thu sét Stormaster dùng điện trường tự nhiên để phóng ra tia tiên đạo. Quá trình này giúp an toàn và hiệu quả để kiểm soát năng lượng sét tại một điểm thích hợp.
– Khi có sấm sét, điện trường xung quanh Kim Thu Sét  sẽ tăng. Khi tia tiên đạo đánh vào vùng được bảo vệ, điện trường phóng điện từ Kim Thu Sét sẽ gia tăng nhanh chóng. Do đó Kim Thu Sét  sẽ bắt được trước các điểm cạnh tranh khác.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG KIM THU SÉT STORMASTER:

– Nhà sản xuất Lpi–Australia sản xuất ra dòng kim ESE này. Bên cạnh đó, kim thu sét được kiểm định đáp ứng tiêu chuẩn NFC 17-102: 2011.
– Mục tiêu của việc thử nghiệm này là đạt được kết quả thống kê giữa kim truyền thống và Kim Thu Sét Phóng Điện Sớm. Mức độ an toàn được tính trong các thông số để đưa ra kết quả theo đúng yêu cầu thông thường.

MÃ HÀNG  KIM CHỐNG SÉT STORMASTER-ESE:

– Kim thu sét STORMASTER-ESE-15 & Kim chống sét STORMASTER-ESE-15-SS
– Kim thu sét STORMASTER-ESE-30 & Kim chống sét STORMASTER-ESE-30-SS
– Kim thu sét STORMASTER-ESE-50 & Kim chống sét STORMASTER-ESE-50-SS
– Kim thu sét STORMASTER-ESE-60 & Kim chống sét STORMASTER-ESE-60-SS