Tiêu chuẩn tiếp địa chống sét và cách thi công hệ thống tiếp địa

Hệ thống tiếp địa và tiêu chuẩn tiếp địa chống sét là gì? Bố trí hệ thống tiếp địa Hệ thống tiếp địa thông thường sẽ bao gồm các cọc thép hoặc cọc thép bọc đồng( hoặc mạ đồng) được chôn hoặc đóng trực tiếp xuống đất. Thông thường, chiều dài cọc sẽ khoảng từ 1,2-2,5m […]